Colliers logoColliers

30. 3. 2023

Certifikace jsou důležité i pro ESG strategie nájemců kancelářských prostor

I když výrobní či logistické firmy budou v rámci své ESG strategie považovat za klíčové body minimalizaci uhlíkové stopy, recyklaci nebo snižování energetické náročnosti, pro kancelářské obory to bude v prvé řadě podoba a vybavení kanceláří. Vedle vlivu na životní prostředí by firmy z těchto oborů měly sledovat i dopady na zdraví svých zaměstnanců. Pomohou jim v tom zejména dvě certifikace, LEED Interior Design and Construction (LEED ID+C) a WELL (WELL HSR). V obou případech jde o systémy, které jsou založeny na osvědčených mezinárodních postupech a vědeckých poznatcích, a mohou organizacím pomoci dosáhnout v oblasti ESG velkého pokroku.

 

LEED Interior Design and Construction (LEED ID+C) sleduje dopady na životní prostředí a snižování jejich negativních vlivů při jakékoli renovaci a adaptaci vnitřních prostor. Tento systém, podobně jako jiné certifikační metodiky, umožňuje posoudit projekt na základě rozsáhlého seznamu prvků a postupů souvisejících s udržitelností. Zahrnuje mimo jiné výběr místa a jeho atributů, jako je přístup k veřejné dopravě, podpora alternativní dopravy a základní služby v okolí. Zohledňuje i specifické požadavky týkající se hospodaření s energiemi a vodou, stejně jako požadavky na výběr materiálů, které jsou šetrné k životnímu prostředí a omezují škodlivé emise, přístup k čerstvému vzduchu, denní osvětlení nebo akustické vlastnosti. Systém tak v podstatě poskytuje komplexní plány pro dosažení udržitelnosti v oblasti kancelářských prostor. Kromě toho certifikační proces LEED ID+C zahrnuje i několik požadavků, které se týkají čistoty ovzduší během výstavby.

Samotný certifikační proces je poměrně jednoduchý, ale vyžaduje koordinaci prací a včasné zahrnutí požadavků, aby bylo zajištěno, že povinná ustanovení systému, například množství čerstvého vzduchu nebo energetická účinnost, budou splněna jak projektanty, tak i správci budovy.

 

Druhým certifikačním systémem, který by mohl být pro nájemce kanceláří zajímavý, je hodnocení zdraví a bezpečnosti WELL (WELL HSR). Jedná se o první certifikaci orientovanou na zdravé vnitřní prostředí budov a jeho dopady na člověka. Byla vytvořena ve spolupráci s předními vědci, lékaři, architekty a lídry v oblasti wellness a stala se důležitým nástrojem pro zlepšení zdraví a pohody v budovách po celém světě. Zjednodušeně řečeno měří vztah mezi lidmi a budovou, včetně kvality vzduchu a vody, množství přirozeného světla, a dalších aspektů týkajících se toho, jak lidé využívají prostor, který obývají. Svým způsobem tato certifikace začíná tam, kde končí certifikace LEED. Zatímco LEED je více o ekologických dopadech a efektivním využívání zdrojů, WELL motivuje k tvorbě kvalitnějšího a zdravějšího pracovního prostředí. Při certifikačním procesu se zkoumá celkem 20 oblastí v pěti kategoriích, přičemž splněno a zdokumentováno musí být alespoň 15 - například provozní zásady, protokoly o údržbě, zapojení dodavatelů a havarijní plány.

Vedle LEED ID+C a WELL HSR patří mezi typické certifikace, které mohou být důležité i pro nájemce budov, BREEAM In-Use a LEED O+M. Obě tyto certifikace a s nimi spojené postupy lze aplikovat na nové i stávající prostory a zaměřují se zejména na provozní aspekty a správu budov. Primárním účelem hodnocení je efektivní a ekonomické snížení dopadu provozu budovy na životní prostředí. Specifickým rysem těchto certifikací je pak jejich omezená platnost.

Důležitost certifikací, jako klíčového faktoru při výběru nemovitosti, neustále roste. Už dávno nejde jen o pomyslné „třešničky na dortu“, ale o základní požadavky. A to nejen kvůli ESG strategiím developerů či nájemců. Budovy s certifikací jsou vnímány jako kvalitnější a udržitelnější, developerům a investorům proto dokáží přitáhnout nájemce a nájemcům zaměstnance.  

zpět