Colliers logoColliers

Služby zastupování nájemců

Pomáháme našim klientům s těmito transakcemi:

 • Renegociace
 • Relokace
 • Konsolidace
 • Expanze
 • Nové nájmy kanceláří pro společnosti přícházející na český trh
• Více než 100 zastupovaných společností
• Vyjednané úspory v milionech EUR
• Sjednané transakce více než 120 000 m2

PROCES VYJEDNÁNÍ NÁJEMNÍCH PODMÍNEK PŘI ZASTUPOVÁNÍ NÁJEMCE

 1. Analýza priorit, potřeb a plánů klienta
 2. Průzkum trhu a příprava výběru vhodných alternativ kanceláří
 3. Prohlídky prostor a návazné sestavení přehledu preferovaných variant kancelářských prostor
 4. Vícekolová jednání o podmínkách nájmu s vybranými pronajímateli vcetne
 5. Prezentace všech alternativ včetně jejich finanční analýzy
 6. Rozhodnutí klienta o pokračování nájmu nebo stěhování
 7. Finální vyjednání podmínek s pronajímatelem
 8. Vyjednání a podpis nájemních smluv / dodatků smluv

Služby zastupování majitelů

Jsme připraveni maximalizovat potenciál vašeho projektu pomocí účinné strategie založené na porozumění obchodních cílů a potřeb klienta.

Znalosti trhu

 • Zprávy o trhu nemovitostí
 • Analýzy a porovnání
 • Aktivní vyhledávání potenciálních nájemců pomocí tržních dat a B2B nástrojů

Marketing

 • Bannery, propagace a představení projektu dalším agentům
 • Webové stránky Colliers a vyhledavač kancelářských prostor PropertyMaps.cz
 • Další prvky marketingové strategie ušité na míru

Poradenství

Pravidelné schůzky s majitelem ohledně:

 • Nových potenciálních klientů
 • Výstupů marketingových kampaní
 • Vhodných navazujících strategií a postupů

Podpora

 • Prohlídky
 • Příprava Heads of Terms
 • Zpracování poptávek od třetích stran
 • Asistence v dalším průběhu procesu jako např. koordinace s technickými odděleními

Vyjednávání

Asistence s vyjednáváním obchodních podmínek a nájemní smlouvy s ohledem na zájmy majitele

Další služby pro pronajímatele

Týmy Colliers mohou poskytnout také následující služby:
 • Interiérové plánování a workplace consultancy
 • Služby Design & Build
 • Služby správy nemovitostí

Naše přidaná hodnota

Věříme, že klientovi přineseme maximální přidanou hodnotu při pronájmu nemovitosti

 • Náš tým je stabilní a opírá se o dlouholeté zkušenosti
 • Máme menší počet exkluzivních instrukcí a větší kapacitu se plně věnovat svěřeným projektům
 • Pro marketing nemovitostí využíváme různé nástroje - aktivní oslovení potenciálních zájemců, webový vyhledávač, marketing prostřednictvím třetích agentur
 • Nabízíme dodatečné služby jako Workplace Advisory, projektový management, oceňování nemovitostí nebo služby Design & Build
 • Dokážeme operativně vyřešit potřeby projektu v rámci technologií, ergonomie či designu
 • Poradíme a zajistíme správu nemovitosti, provedeme technologický audit budovy, navrhneme úpravy v designu z pohledu podpory marketingu a další služby
 • Klienta efektivně provedeme celým procesem od A do Z

Reference

Zastupovaní pronajímatelů

Zastupovaní nájemců