Colliers logoColliers

14. 8. 2023

Jak být dnes preferovaným zaměstnavatelem?

Stručný návod "Jak být preferovaným zaměstnavatelem" cílí na to, jak zapracovat na prostředí, které bude estetické, ergonomické, zahrnující, respektující a ve výsledku tak motivující a produktivní. Jeho plnou podobu najdete na LinkedInovém profilu naší expertky Jany Beeby. Shlédnout můžete také video níže.


🔵 LIDÉ NA PRVNÍM MÍSTĚ
Společnosti jsou sestaveny především z lidí. Investujte do svých lidí.
 
🔵 PODPORA VZTAHŮ
Podporujte, povzbuzujte a dokonce odměňujte budování vztahů na vašem pracovišti.
 
🔵 MANAŽER K DISPOZICI
I pro zaměstnance pracující vzdáleně je potřeba udržet pravidelné setkávání s manažerem.
 
🔵 SEBEŘÍZENÍ
Jako manažer se vyvarujte mikro řízení a věnujte se koučinku sebeřízení zaměstnanců a týmu.
 
🔵 NOVÉ ZÓNOVÁNÍ
Kanceláře nově rozvrhněte, staré rozvržení je často přežité a pro sebeřízení týmů nefunkční.
 
🔵 POTRĚBA SOUKROMÍ
Vedle zón spolupráce a interakce vytvořte v kanceláři i dostatek míst pro soukromí.
 
🔵 HLADKÉ PŘECHODY
Umožněte co nejrychlejší a nejhladší přechod mezi interakcí a individuální prací
 
🔵 SPRÁVNÝ DESIGN
Divoké vzory a barvy v designu interiéru můžou zaměstnance přestimulovat. Volte tlumenější spektrum.
 
🔵 VLASTNÍ VOLBA
Nastavitelný a mobilní nábytek umožňuje zaměstnancům vytvořit si něco podle sebe.
 
🔵 HOME OFFICE
Vzdělávejte zaměstnance v tom, jak co nejlépe pracovat na home office, není to samo sebou.
 
🔵 PŮSOBIVÉ PROSTORY
Volte pro svou kancelář raději novou a funkční budovu, významně to prospěje vaší značce.
 
🔵 SOUNÁLEŽITOST
Budujte pocit sounáležitosti, přibližně polovina vašich zaměstnanců nemusí mít pocit, že zapadají. 
 
🔵 DŮVĚRA A RESPEKT
Vaše společnost by měla žít to, co káže. Rozvíjíte tím dva atraktivní aspekty - důvěru a respekt.

zpět