Colliers logoColliers

2. 11. 2023

Jak optimalizovat využití kanceláře pro hybridní práci

Hybridní model práce je dnes standardem v plných 92 % firem. Téměř tři čtvrtiny z nich jsou s nastavením spokojené, čtvrtina se však stále snaží přilákat své lidi zpět do firemní kanceláře. To však dle nedávného průzkumu společnosti Colliers není šťastné řešení, zaměstnanci totiž nechtějí přijít o flexibilitu a svobodu rozhodnout se, odkud budou svou práci vykonávat a otázka pracovního modelu se dokonce stává důležitým aspektem při rozhodování o přijetí pracovní nabídky. „Hybridní model práce se pro zaměstnance stal pevnou součástí jejich každodenního života. Organizace by se proto měly zaměřit spíše na přizpůsobení svých aktivit než na snahu o návrat k tradičním řešením," uvádí Jana Vlková, ředitelka oddělení Office Agency a Workplace Advisory ve společnosti Colliers, a dodává: „Bez ohledu na to, zda zaměstnanci pracují na dálku jeden, tři nebo dokonce pět dnů v týdnu, firmy musí změnit způsob fungování a přizpůsobit jej nové realitě. Jinak riskují ztrátu zájmu ze strany zaměstnanců i uchazečů o práci. Z našich dat totiž vyplývá, že na pracovní inzeráty organizací s hybridním pracovním modelem a flexibilitou reaguje až 7krát více uchazečů než na inzeráty nabízející práci pouze z firemní kanceláře.“

Jak by tedy měli zaměstnavatelé přizpůsobit kanceláře nové době a hybridním modelům?

1. Důraz na spolupráci

V éře hybridní práce by se měl klást větší důraz na prostory určené ke spolupráci, setkávání týmů a komunikaci. Právě komunikace je totiž zásadním faktorem, který rozhoduje o úspěchu každé organizace. Zatímco tedy v předpandemických kancelářích bylo plných 70 % plochy dedikováno individuálním pracovním místům a 30 % zasedacím místnostem a dalším prostorám, dnes se poměr mění – 30 - 40 % je určeno pro pracovní místa, 60 - 70 % pro týmovou spolupráci či relaxaci. Důležité jsou menší zasedací místnosti pro 2-6 osob, které slouží k setkávání v menších týmech, které se domlouvají, které dny se sejdou v kanceláři, aby společně pracovali na společných projektech. Využití tyto zasedací místnosti naleznou i v případě virtuálních schůzek, které jsou při hybridním modelu práce běžným nástrojem komunikace uvnitř týmu. Pokud se firmy chtějí vyhnout nákladné přestavbě prostor, mohou tuto potřebu uspokojit například vybavením svých kanceláří mobilními telefonními budkami a zasedacími moduly pro 1-6 osob, které mohou libovolně rozmístit v prostoru dříve využívaném jako hustě obsazený open space.

2. Důležitý networking

Kromě prostor pro individuální schůzky jsou potřeba i méně formální prostory pro networking zaměstnanců. Důležitější než kdy dříve jsou nyní kuchyňky a firemní kavárny, které poskytují komfortní prostředí pro neformální setkání zaměstnanců nebo třeba i krátký relax. Tyto prostory pak slouží i k podpoře firemní kultury, a proto si společnosti na jejich designu dávají záležet a vkládají do něj základní atributy své značky.

3. Desk sharing

I v době hybridních modelů práce zůstávají nejvíce využívaným modelem uspořádání pracovního prostředí open plan kanceláře, velikost otevřených zón se ale zmenšuje, a to přináší jejich zklidnění. Zároveň většina firem snižuje počet individuálně přidělených pracovních stolů a přistupuje k desk sharingu. Nejen, že to zvyšuje efektivitu využití kancelářských prostor, ale zaměstnancům tento model nabízí i vyšší komfort. Firmy totiž obvykle v případě desk sharingu investují do standardu jednotlivých pracovních stanic více než při tradičním uspořádání kanceláří, a to až o polovinu.

4. Technologie

Asi nejdůležitější jsou ve firmách podporujících hybridní model práce technologie, které umožňují spolupráci na dálku. Jde tedy o AV techniku, díky níž mohou zaměstnanci realizovat videokonference i vzdálené individuální schůzky. Důležité jsou však i další systémy, například aplikace, s jejichž pomocí si zaměstnanci mohou rezervovat pracovní stůl nebo zasedací místnost, anebo řešení, která umí shromažďovat, spravovat a analyzovat data ze všech týmů bez ohledu na umístění, a hlídat tak produktivitu práce. Jde o bezpochyby nejnákladnější položku, dobrou zprávou ale je, že se investice vrátí v podobě spokojených a angažovaných zaměstnanců.

zpět