Colliers logoColliers

16. 11. 2022

Jak ovlivní navrhovaná novela stavebního zákona komerční nemovitosti?

Stavebnictví je ze své podstaty pomalý byznys. Velmi stabilní, je potřeba dodat. Avšak i tahle téměř neotřesitelná stabilita je poslední dobou těžce zkoušena další z mnoha nejistot. Tou poslední je nový stavební zákon, lépe řečeno jeho navrhovaná věcná novela. Nejsem právník ani developer, abych zde hodnotil kvalitu paragrafů nebo konkrétní dopady na stavební řízení. Chci se zamyslet nad tím, co „noha na brzdě“ v developmentu nemovitostí znamená pro trh. A proč jsou komerční nemovitosti důležité.

Bytová krize (nejenom) v Praze je všeobecně známý fakt. Bytů chybí desetitisíce. Také si nelze myslet, že už máme dostatek kanceláří nebo skladů. Budova, stejně jako všechno, co pravidelně používáme, má danou svou životnost. Životnost komerční budovy se udává různá, ale podle námi zvoleného hlediska to může být něco mezi padesáti až sto lety, podle toho, jestli jde o halu, kancelářskou budovu nebo něco jiného. Právě kvůli relativně dlouhé životnosti by vždy měla existovat možnost, a hlavně vůle, měnit funkční určení budov a směr, kam se území, na němž se daný objekt nachází, vyvíjí. Chybět by neměla ani možnost nahradit staré něčím novým, co odpovídá aktuálním trendům, a hlavně potřebám společnosti. Smutnou ukázkou toho, že v České republice tomu tak není, je mnoho brownfieldů nebo proluk v Praze i dalších městech, které desítky let čekají na jakékoliv využití anebo jsou dlouhodobě využívány naprosto nevhodně a neekonomicky. Tato místa jsou pak často zátěží pro okolí a předmětem spekulací. Na podporu jejich změny ovšem obvykle není vyvíjen žádný tlak, mimo snahy některých majitelů – developerů.

Nová nemovitost jako součást komerčních aktivit

Naopak nová komerční nemovitost funguje jako multiplikátor vložených prostředků. Tvoří pracovní místa během výstavby, lidé v ní následně pracují a vytváří díky ní svou ekonomickou činnost, v okolí se pak mohou rozvíjet služby. Komerční nemovitosti jsou tak v podstatě součástí každé ekonomické aktivity na planetě. Nelze se jim vyhnout, pokud kdy chceme růst. A to bychom v současnosti chtít měli. Ovšem tím, že povolování projektů trvá násobně déle, než by mělo, není trh schopen reagovat na jakékoliv změny ani potřeby společnosti. Abych předešel nedorozumění, nemám nic proti památkové ochraně a smysluplným pravidlům a nepodporuji bezmyšlenkovitou výstavbu. Často ale vidíme, že proti novým stavebním záměrům je aplikován opoziční přístup s použitím vágních argumentů sloužících jen jako obstrukce. A to je problém.

Nechybí jen nemovitosti, ale i infrastruktura

Zbrzděná výstavba se ale netýká jen budov. Máme v rámci Evropy jedinečnou geografickou pozici a v rámci aktuálního trendu near-shoringu jsme pro investory jednou z nejzajímavějších zemí. Nicméně historickým vývojem jsme si vytvořili problém infrastruktury, která je na hraně své kapacity a někdy i životnosti. Už v devadesátých letech zde byly rozsáhlé plány na propojení Česka s okolními státy rozsáhlou dálniční sítí nebo vysokorychlostními železnicemi. Nicméně dodnes, po 30 letech, je tu podobných plánů několik a vybudovaný je pouze zlomek.

Proč by se mělo víc stavět? A proč by měl stavební zákon urychlit procesy schvalování?

Proč by se tedy mělo více stavět? Proč vůbec potřebujeme více silnic, skladů, kanceláří, rezidencí? Jednoduše proto, že nám, České republice, unikají příležitosti a nedržíme tempo s okolními státy. Velké firmy, hledající místo pro své nové výrobní závody nebo kanceláře pro své nové centrum podnikových služeb, které se zajímají o střední Evropu, často sáhnou do okolních států, jelikož tam jim jsou majitelé a developeři schopni slíbit jasnější časování a často i lepší podmínky. To samé platí o investorech, kteří projekty kupují. Dalo by se namítat, že příliv nových budov by na trhu vyvolal nestabilitu. Možná, ale osobně si myslím, že je potřeba hlavně udělat kroky směrem ke zlepšení podmínek pro výstavbu obecně, protože trh si často s nadbytkem poradí sám.

I na toto by se mělo myslet při úpravách nového stavebního zákona, které slibují zásadní změnu, ale reálné dopady uvidíme až za několik let. Nezbývá než realitnímu trhu držet palce.

 

Josef Stanko
Colliers Czech Republic

LinkedIn

zpět