Colliers logoColliers

15. 11. 2022

Jak snížit náklady na provoz kancelářských budov

Obrovský nárůst cen elektřiny a zemního plynu se stává realitou a představuje pro majitele a správce kancelářských budov značnou rozpočtovou výzvu. Tyto náklady se mohou pro rok 2023 v některých případech zvýšit až řádově. Existují však způsoby, jak je optimalizovat.

Moderní kancelářské budovy s panoramatickými okny a desítkami pater v dnešní době přímo přetékají sofistikovanými technologiemi, ať už jde o pokročilé větrání nebo klimatizaci, bez kterých si už mnoho lidí nedokáže život vůbec představit. Všechny tyto systémy a zařízení ale spotřebovávají elektřinu. Přestože je energetická účinnost v nových projektech nezbytnou podmínkou, všichni – investoři, nájemci i správci – si zároveň zvykli, že účty za elektřinu jsou pouze součástí nákladů na údržbu kanceláří. Rekordní nárůst cen energií ale tuto situaci rozhodně mění. Hospodárnější využívání dostupných zdrojů tak v dnešní době není motivováno již jen ochranou životního prostředí, ale také úsporou nákladů. Jak toho dosáhnout? Nejlepší výsledky přinese kombinace různých opatření. Některé z nich vyžadují investice, jiné pouze změnu nastavení systémů, režimu provozu či zvyklostí uživatelů.

Energeticky účinné osvětlení

I když využití energeticky úsporného osvětlení nemusí v měřítku jedné nemovitosti ušetřit nijak závratné částky, určitě stojí za zvážení. Nabízí se například LED diody, které spotřebují až o 70 % méně energie než klasické zářivky. Dalších úspor pak lze dosáhnout i omezením takového osvětlení, které má pouze dekorativní roli. Za zvážení stojí i maximální využití slunečního světla, a to i za cenu změn uspořádání pracovních míst nebo nahrazení vnitřních příček v kancelářích sklem.

Venkovní osvětlení

Řada místních úřadů zvažuje vypínání pouličního osvětlení v hodinách s nejmenším provozem, například mezi půlnocí a pátou hodinou ranní. Toto řešení lze uplatnit i v komerčních budovách a mimo hlavní pracovní dobu upustit od venkovního osvětlení, světelné reklamy a osvětlení fasád. Taková opatření ale samozřejmě nesmí být na úkor bezpečnosti.

Topení a chlazení pod kontrolou

Důležitým krokem k dosažení energetických úspor může být i správná regulace teploty vzduchu v kancelářských prostorách. Osvědčuje se například centrální nastavení teploty v budově a omezení možnosti jejích úprav v jednotlivých částech kanceláře prostřednictvím termostatu. Ještě lepších výsledků pak lze dosáhnout díky řízení teploty s pomocí moderních systémů HVAC, které zajišťují efektivní vytápění, větrání i chlazení objektu. Jejich provoz je vhodné plánovat tak, aby se budova vytápěla či chladila jen v době, kdy je to skutečně potřeba, o víkendech, svátcích anebo přes noc je pak možné energie šetřit. Významných úspor lze dosáhnout také prostým zamezením zbytečného plýtvání – například otevřené dveře budovy znamenají větší výdaje na chlazení v létě a vytápění v zimě – a pečlivou údržbou zařízení HVAC. Klíčové je zejména čištění vzduchových a vodních filtrů.

Zapojení umělé inteligence

Výhody energeticky úsporného osvětlení, chlazení i topení se mohou znásobit, pokud je zajištěno jejich ovládání prostřednictvím smart technologií využívajících umělou inteligenci (AI). Používané algoritmy pak automaticky vypínají nepotřebné osvětlení po pracovní době a v nepoužívaných místnostech. Síť senzorů, kterými jsou chytré budovy vybaveny, také umožňuje osvětlovat společné prostory, toalety a chodby podle skutečné potřeby. A to samé platí i o vytápění či chlazení. Na trhu je k dispozici stále více řešení využívající AI, která pomáhají řídit a optimalizovat provoz celé budovy, a tím přispívají k celkové optimalizaci spotřeby všech energií.

Big data

Využití digitálních technologií, které mají správci moderních kancelářských nemovitostí k dispozici, jsou neocenitelným pomocníkem při detailním sledování spotřeby energie, a to nejen v rámci celé budovy, ale také v jednotlivých patrech a místnostech. Každá moderní budova má svůj vlastní profil spotřeby energie. Porovnáním těchto charakteristik je možné snáze objevit poruchy v systémech, určit místa nadměrné spotřeby a najít možnosti dalších úspor.

Zelená energie

V posledních letech se na střechách skladů, nákupních center a dokonce i nádražních objektů objevují fotovoltaické instalace. Rostoucí ceny energií jsou důvodem jejich dalšího rozšiřování. Střecha kancelářské budovy nabízí ve většině případů příliš málo prostoru na to, aby investice do fotovoltaiky přinesla okamžitý hmatatelný užitek. To však neznamená, že je třeba na zelenou energii zcela rezignovat. Nájemci a vlastníci, stejně jako správci nemovitostí, kteří ve svých společnostech uplatňují strategii ESG, již nějakou dobu hledají možnosti využití obnovitelných zdrojů. Standardem se stává využití tepelných čerpadel, recirkulace dešťové vody nebo právě instalace solárních systémů.

Ekologické návyky

Opatření ke snížení spotřeby energie a uhlíkové stopy komerčních nemovitostí jsou záležitostí i samotných nájemců a zaměstnanců kanceláří. K cestám, jak snížit náklady na energii, patří podpora ekologických návyků, jako je zhasínání světel či odpojování zařízení po skončení práce. Řada společností také uplatňuje proenvironmentální řešení ve spolupráci s majiteli budov a externími společnostmi. Stále častěji probíhá sběr elektroodpadu, třídění odpadu a kampaně mezi zaměstnanci na podporu ekologických postupů.

Spolupráce

Každá kancelářská budova tvoří systém, v němž různé skupiny – vlastník, nájemci nebo dále zapojené externí společnosti – fungují podle stanovených pravidel. V době současných změn může být klíčem k optimalizaci nákladů spojených se spotřebou energie a dalších veřejných služeb spolupráce všech stran. Proto se vyplatí zaujmout k podepsaným smlouvám flexibilní přístup a zvážit změny takových parametrů, jako je stanovení minimální a maximální teploty vzduchu v budově v závislosti na ročním období.

Strategie

Obavy o životní prostředí na jedné straně a finanční tlaky na straně druhé společně předznamenávají dalekosáhlé změny. Trh s komerčními nemovitostmi usiluje o uhlíkovou neutralitu. Základem pro vytvoření strategie ESG pro konkrétní nemovitosti jsou nejnovější data a výpočty, ale také praktické znalosti nemovitostí a jejich provozu. Správná implementace pomůže majitelům a nájemcům budov dosáhnout klimatické neutrality, která se předpokládá v rámci organizace nebo je vyžadována ze strany Evropské unie.

Jana Vlková
Colliers Czech Republic|

LinkedIn

zpět