Colliers logoColliers

15. 11. 2022

Jsou vaši lidi v pohodě? Psychiku zaměstnanců lze podpořit i úpravou pracovního prostředí

Rostoucí počet lidí se v dnešní době potýká se stresem a psychickou nepohodou. Do značné míry za růstem těchto problémů stojí izolace a nejistota v době pandemie, současný tlak na výkon a obavy z budoucnosti však hrají také svou roli. Jak podpořit psychické zdraví zaměstnanců? Dle expertů z Colliers pomůže i správná úprava pracovního prostředí.

Celá řada českých i zahraničních studií ukazuje na spojitost pandemie a růstu výskytu psychických problémů v populaci. V loňském průzkum neziskové organizace Dělám, co můžu uvádělo zhoršení psychické pohody v práci dokonce téměř 70 procent zaměstnanců. I když obavy z pandemie již odeznívají, stres, deprese či úzkostné stavy často kvůli současnému tlaku na výkon a nejistotě z budoucnosti přetrvávají a mají vliv jak na efektivitu a kvalitu práce, tak i na celkovou atmosféru na pracovišti. Podpora mentálního zdraví se tak stává prioritou většiny zaměstnavatelů. Vedle nejrůznějších mindfulness programů a nabídky služeb koučů a psychologů mohou firmy podpořit mentální pohodu svých lidí i úpravou pracovního prostředí a vybavením kanceláří.

Rozdělení kanceláří na jednotlivé zóny základem

Základem by mělo být rozložení kanceláří tak, aby reflektovalo potřeby dnešních zaměstnanců a nových způsobů práce. V ideálním případě by se kanceláře měly dělit na čtyři základní zóny. Vůbec největší část celého prostoru (35 %) by měla tvořit tichá zóna pro soustředěnou práci. Dalších 30 % by mělo připadnout prostorům určeným pro týmová setkání, workshopy, či schůzky a pětina by měla nabídnou zázemí pro odpočinek, relaxaci a třeba i zábavu. Právě relax zóna by měla zaměstnancům pomoci odreagovat se od stresu a napětí, a proto často zahrnuje i soukromé posilovny, herní zóny, masážní křesla nebo dokonce spací boxy. Zbylých 15 % prostoru by pak mělo být v kanceláři věnováno místu pro každodenní komunikaci, jako jsou telefonáty, rychlé konzultace s kolegy nebo videokonference.

Výběrem vhodných barev k lepší náladě

Psychické rozpoložení ovlivňuje i volba barev. Využití vhodných odstínů při návrzích a tvorbě kanceláří tak může pomoci nejen zvýšit efektivitu a produktivitu vykonávané práce, ale také podnítit kreativitu, dobít energii nebo zklidnit mysl. Uklidňující a relaxační účinky mají především studené barvy jako modrá nebo zelená, a proto by měly být využity zejména v relax zónách. Tyto barvy umí snížit stres, evokují harmonii a pohodu, zklidňují tělo i mysl a blahodárně působí na unavené oči. V prostorách, které vyžadují soustředění, je naopak vhodné použít barvu žlutou, která umí dodat energii, stimulovat myšlení a podporovat schopnost učit se a soustředit. Podobné účinky mají také odstíny červené, které navíc posilují i komunikaci a kreativní myšlení. Do červena je proto ideální ladit zejména meetingové místnosti, kde je třeba krátkého a maximálního soustředění.

Blíže přírodě díky biofilnímu designu

Blahodárný vliv na lidskou psychiku má i příroda, což potvrzuje řada světových průzkumů, dle kterých jsou lidé v zeleném prostředí šťastnější, cítí se více odpočatí a mají nižší hladinu stresu. Možností, jak zahrnout přírodní prvky do interiéru pracovního prostředí, je nespočet. Ke slovu se dostává tzv. biofilní design, který využívá přírodní prvky a pracuje s barvami, materiály i dekoracemi vycházejícímu z přírody. Oblíbené a často využívané jsou například zelené stěny, vodní prvky, malé skalky, ale také třeba přírodním dřevem obložené stěny, či dekorace ve formě mořských mušliček či kamínků. Zapomínat by se nemělo ani na dostatek přirozeného světla nebo výhled na zeleň.

Chytré technologie a well-being

Well-being na pracovišti umí podpořit i technologie. Moderní zařízení tak dokáží například hlídat kvalitu ovzduší, teplotu, vlhkost či koncentraci CO2 nebo sledovat vytíženost kanceláří a parkovacích kapacit. Hojně využívané jsou i technologie inteligentního osvětlení, díky kterým lze pohodlně a optimálně osvětlit jednotlivé prostory kanceláří. Osvětlení na pracovišti má vliv totiž vliv na náš fyzický i psychický stav a správně zvolená světla dokáží zvýšit produktivitu a zamezit nepříjemnému pálení oči či bolestem hlavy. Pro kanceláře jsou vhodné zejména neutrální odstíny, které zvládnou částečně nahradit denní světlo a podporují soustředění.

Jana Vlková
Colliers Czech Republic|

LinkedIn

zpět