Colliers logoColliers

23. 2. 2024

Nearshoring - proč firmy přesouvají svoji výrobu do Česka?

Ruská invaze na Ukrajinu a změna vztahů mezi Čínou a západními zeměmi vyvolávají obavy i nejistotu. V době měnících se mezinárodních vztahů sází západní ekonomiky stále častěji na reshoring a nearshoring, díky čemuž získává na významu region střední a východní Evropy včetně České republiky. Důvodem je jak velmi dobrá geografická poloha, tak i rozumný poměr produktivity a nákladů na pracovní sílu.

Česká republika může nejlépe z celého regionu nabídnout skutečně centrální polohu a spolu s ní snadný přístup k hlavním trhům ve střední a západní Evropě. Umístění logistického centra či výrobního závodu v Česku tak umožňuje jak rychlejší dodávky surovin i zboží, tak i snížení logistických nákladů. Zdejší ekonomika se navíc vyznačuje stabilním a vyspělým podnikatelským prostředím a pracovní trh navzdory velmi nízké nezaměstnanosti kvalifikovanou a technicky vzdělanou pracovní sílu v oblastech, jako je automobilový průmysl, inženýrství či IT. Mzdové náklady jsou navíc stále výrazně nižší než v západní Evropě. Výhodou České republiky pak je i členství v Evropské unii, ačkoliv vstup do Eurozóny je zatím v nedohlednu.

Investoři, kteří se rozhodnou pro nearshoring tak mohou v porovnání s offshoringem očekávat zvýšení flexibility, zrychlení procesů, zkrácení dodacích lhůt, zjednodušení dodavatelských řetězců, lepší řízení rizik a snížení nákladů na logistiku při zachování či zvýšení kvality produkce.

Přesun logistických operací ze zahraničí do České republiky vyžaduje pečlivé strategické plánování. Především musí firmy vybrat vhodnou lokalitu, provést důkladnou analýzu nákladů a očekávaných přínosů. „Lokalita je důležitá nejen z hlediska napojení na důležité logistické trasy, ale také kvůli dostupnosti vhodných skladovacích prostor a potřebných lidských zdrojů,“ vysvětluje Miroslav Kotek ze společnosti Colliers, která firmám pomáhá se zajišťováním vhodných výrobních či skladovacích objektů, a dodává: „Volba lokality je pak důležitá při analýze nákladů, protože rozdíly ve výši mezd a cen nemovitostí se mezi kraji mohou lišit o desítky procent, nejvyšší jsou tradičně v Praze, Brně a Ostravě, naopak nejnižší v pohraničí.“

Pro investory, kteří zvažují český trh jako svou nearshoringovou lokalitu je dobrou zprávou to, že zdejší trh průmyslových nemovitostí zažíval v roce 2023 velký rozmach stavební aktivity. I když se míra neobsazenosti pohybuje pod 2 %, ve výstavbě je v tuto chvíli více než 1,5 milionu m2. Celková nabídka moderních industriálních prostor v České republice ke konci roku 2023 činila 11,7 milionu m2. Nájmy se po raketovém růstu v průběhu posledních tří let stabilizovaly a koncem roku se pohybovaly mezi 7,50 – 7,70 euro za m2 měsíčně za sklad a 9,50 – 12,50 euro za m2 měsíčně za kancelářský vestavek.

zpět