Colliers logoColliers

26. 7. 2022

IRF, Q2 2022: Plocha industriálních nemovitostí přesáhla 10 milionů metrů čtverečních

CELKOVÁ NABÍDKA PRŮMYSLOVÝCH PROSTOR V ČR

Celková plocha moderních průmyslových prostor určených k pronájmu v České republice vzrostla ve druhém čtvrtletí roku 2022 na 10,14 milionů m2. Dokončeno bylo celkem 146 600 m2 skladových ploch v 15 průmyslových parcích. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se jedná o 16% nárůst a mezičtvrtletně o 51% pokles. V době svého dokončení bylo přibližně 90 % projektů již předpronajato.
Největší dokončenou průmyslovou halou je budova o celkové velikosti 26 800 m2, která se nachází v industriálním VGP Parku Olomouc a v době dokončení byla kompletně obsazena. Druhá největší dokončená budova je v Contera Parku Ostrava D1 (25 000 m2) a v době dokončení byla plně pronajata distribuční společností AT Computers. Třetí největší dokončený projekt je hala v Ostrava Airport Multimodal Parku, která byla taktéž v době dokončení plně obsazena, a to výrobní společností ABB (13 500 m2).

PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

Na konci druhého čtvrtletí roku 2022 bylo ve výstavbě rekordní množství ploch. Jedná se o téměř 1 271 000 m2 skladových a výrobních prostor, což je 11% nárůst oproti předchozímu čtvrtletí a nárůst o 93 % ve srovnání s druhým čtvrtletím 2021. Přibližně 19 % těchto ploch se nachází v Olomouckém kraji, zhruba 16 % v Plzeňském kraji a dalších 15 % v Moravskoslezském kraji. Zahájena byla výstavba hal o celkové rozloze zhruba 201 000 m2. Podíl industriálních prostor ve spekulativní výstavbě (bez předem zajištěného nájemce) ve druhém čtvrtletí 2022 opět mírně vzrostl, a to na 33 %. Do konce roku 2022 očekáváme dokončení přibližně 900 000 m2 skladových a výrobních ploch. V součtu s první polovinou roku by se jednalo o největší množství v historii IRF, které bylo za jeden kalendářní rok doručeno na český trh.

REALIZOVANÁ POPTÁVKA

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) ve druhém čtvrtletí roku 2022 dosáhla 670 700 m2, což ve srovnání s předchozím čtvrtletím představuje pokles o 10 %. V meziročním srovnání se jedná o nárůst o 26 %. Podíl renegociací oproti minulému čtvrtletí klesl o 25 procentních bodů, a činil tak 21 % z hrubé realizované poptávky. V meziročním srovnání činil pokles zhruba 6 procentních bodů.
Čistá poptávka dosáhla ve druhém čtvrtletí roku 2022 celkem 530 500 m2, což představuje nárůst o 31 % oproti minulému čtvrtletí a zároveň nárůst o 36 % oproti stejnému období v minulém roce. Největší podíl na čisté poptávce (bez nezveřejněných smluv) měly ve druhém čtvrtletí především společnosti zabývající se distribucí, které realizovaly 60 % z celkového objemu pronajaté plochy. To bylo způsobeno především největší nájemní transakcí v historii IRF, která se uskutečnila ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Následovaly společnosti zabývající se logistikou, které tvořily 27 % čisté realizované poptávky. S větším odstupem se za nimi nacházely společnosti ze sektoru výroby s 13% podílem z celkového objemu.

VÝZNAMNÉ PRONÁJMY V RÁMCI POPTÁVKY

Největší novou transakcí byl ve druhém čtvrtletí roku 2022 předpronájem v Panattoni Parku Cheb o velikosti téměř 233 700 m2, který podepsala nezveřejněná distribuční firma. Druhou největší realizovanou transakcí byl nový pronájem v Prologis Parku Prague-Rudná o velikosti 58 600 m2, kde si prostory pronajala logistická společnost DB Schenker. Třetím největším realizovaným novým pronájmem se stal předpronájem v hale v Panattoni Parku Chomutov North, kde si distribuční společnost Amazon pronajala prostory o velikosti 14 900 m2.
Největší renegociace (27 000 m2) ve druhém kvartálu byla uzavřena v Segro Logistics Parku Prague, kde nezveřejněná společnost podepsala prodloužení své stávající smlouvy.

NEOBSAZENOST

Na konci druhého čtvrtletí roku 2022 dosáhla míra neobsazenosti 1,5 %. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím, kdy byla míra neobsazenosti revidována na 1,7 %, jde o pokles o 17 bazických bodů. V porovnání se stejným obdobím minulého roku jde o pokles o 53 bazických bodů. Celkově je na trhu v současné době pouze 150 400 m2 moderních průmyslových prostor, které jsou připraveny k okamžitému nastěhování. Neobsazenost průmyslových prostor v Praze a jejím nejbližším okolí dosahovala ve druhém čtvrtletí 2022 pouhých 0,5 % (což zahrnuje volné kanceláře a krátkodobě pronajaté prostory).

NÁJEMNÉ

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline) v České republice dosáhlo ve druhém čtvrtletí roku 2022 úrovně 7,25 – 7,50 eur/m2/měsíc. Některé speciální nabídky, zejména v Praze, začínají na 8,00 eur/m2/měsíc. Výše nájemného za kancelářské vestavky dosahuje 9,50 – 12,50 eur/m2/měsíc. Obvyklá výše servisních poplatků se pohybuje mezi 0,65–1,00 eur/m2/měsíc.

zpět