Colliers logoColliers

19. 6. 2023

V oblasti zelených kancelářských budov má Praha co dohánět

Když se podíváme na budovy zahrnuté do moderního kancelářského fondu (budovy třídy A a třídy B) z pohledu zelených certifikací BREEAM, LEED, EDGE a DGNB, tak největší podíl certifikovaných budov má Bukurešť (60 %). Se značným odstupem následují Budapešť (39 %) a Varšava (35 %), na čtvrtém místě pak figuruje Praha (28 %) a na chvostu jsou Bratislava (14 %) a Sofie (9 %). Praha má tedy co dohánět, i když v absolutních číslech je na tom české hlavní město o něco lépe, s počtem 127 zelených budov je v rámci regionu třetí za Varšavou s 214 budovami a Budapeští se 130.

Ačkoli tato čísla aktuálně nevypadají příliš lichotivě, dobrou zprávou je, že náprava, tedy uvedení kancelářského fondu do souladu se zelenými normami, nemusí v našem regionu vyžadovat tolik úsilí jako například v západní Evropě, kde je velká část kancelářských budov podstatně staršího data než u nás. Dalším pozitivem je, že v průměru tři čtvrtiny nejnovějších budov, dokončených od roku 2017 do loňska, již certifikaci získalo nebo o ni právě usiluje.

Nejrozšířenějšími certifikacemi jsou v našem regionu BREEAM a LEED. BREEAM je nejvíce preferován ve Varšavě (78 % certifikovaných budov), Budapešti (74 %), Bratislavě (68 %), a Praze (58 %). Výjimkou je Sofie, kde má přibližně 60 % kancelářských budov certifikaci LEED, v Bukurešti je pak mezi BREEAM a LEED zhruba vyrovnaný poměr. Certifikace EDGE ani DGNB se v takové šířce v regionu zatím neprosadily, například ve Varšavě, Budapešti a Bratislavě je dosud nemá jediná budova.

Jaké se od sebe BREEAM, LEED, DGNB a EDGE odlišují? Ve všech případech jde o mezinárodní standardy pro hodnocení udržitelnosti budov. Zatímco BREEAM a LEED jsou obecně považovány za nejznámějších způsoby hodnocení udržitelnosti budov, DGNB a EDGE jsou více orientované na Evropu a rozvíjející se trhy.

BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Method

BREEAM je systém hodnocení udržitelnosti budov vyvinutý v roce 1990 ve Velké Británii a používaný především v Evropě, Asii a Austrálii. BREEAM hodnotí udržitelnost budov v pěti oblastech: management, zdraví a well-being, energetika, voda a materiály. Zaměřuje se na energetickou efektivitu, používání vody, kvalitu vnitřního prostředí, použité materiály a vztahy s okolím.

LEED - Leadership in Energy and Environmental Design

LEED je systém hodnocení udržitelnosti budov, který byl vyvinut v USA. LEED hodnotí udržitelnost budov v oblastech, jako jsou energetika, voda, materiály, vztahy s okolím a vnitřní prostředí. Zaměřuje se na energetickou efektivitu, používání vody, kvalitu vnitřního prostředí a použité materiály. 

DGNB - Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

DGNB je standard pro hodnocení udržitelnosti budov vyvinutý v Německu. DGNB se zaměřuje na ekologické, sociální a ekonomické aspekty udržitelnosti budov a hodnotí celkovou udržitelnost budovy, včetně aspektů, jako jsou energetická efektivita, používání vody, kvalita vnitřního prostředí a doprava. 

EDGE - Excellence in Design for Greater Efficiencies

EDGE je novější hodnocení udržitelnosti budov vyvinuté organizací IFC, která je součástí Světové banky. EDGE hodnotí energetickou efektivitu, využití vody a energetickou náročnost a zaměřuje se na trhy s nízkými a středními příjmy. 


Na pražském trhu kancelářských budov v současné době jednoznačně převládá certifikace BREEAM, 74 budov disponuje tímto certifikátem, ať už novým nebo In Use. Proti tomu je 53 budov certifikovaných LEED na různých úrovních. Nicméně vidíme zajímavý trend, že v podstatě všechny rozestavěné budovy v Praze cílí na certifikaci LEED a pouze jedna budova chce získat certifikát BREEAM. Vidíme zde tedy jednoznačný posun k americké metodice certifikátu, která je zaměřená na nakládání s energiemi, inovace v řízení budov v kombinaci s šetrným přístupem k okolní lokalitě a komunitě.

zpět