Colliers logoColliers

19. 12. 2023

Zájem o udržitelnost průmyslových parků roste

Vstupujeme do éry rostoucího zájmu o udržitelnost ve všech oblastech našeho života. Ať už se jedná o individuální aktivity jako třídění odpadu, přes politické vize energetické soběstačnosti až po komerční strategie – vše se nyní točí kolem ESG faktorů. Není tedy překvapením, že se o tento trend zajímají i samotní nájemci nemovitostí – průmyslové a logistické firmy. „Rostoucí důraz na udržitelnost a ESG je zřetelný zejména u velkých globálních společností. Tento závazek se přirozeně odráží i v jejich lokálním působení a výběru nemovitostí. Při rozhodování o nových prostorech pečlivě posuzují, jestli budou mít nízkou uhlíkovou stopu a budou plnit nejen interní normy, ale také odpovídat platné legislativě. Zatímco u lokálních společností není důraz na ESG faktory zcela tak výrazný, očekáváme, že tato dynamika se brzy změní, neboť stále více firem integruje tyto aspekty do svých strategií pro udržitelný rozvoj,“ popisuje Miroslav Kotek, vedoucí oddělení průmyslových nemovitosti ve společnosti Colliers.

Zatímco v nových moderních budovách je implementace udržitelných technologií relativně snadná a pronajímatelé sami aktivně přispívají různými nápady, starší nemovitosti často přinášejí složitější výzvy. Menší nebo lokální pronajímatelé zatím nejeví velkou ochotu investovat do renovací. To uvádí nájemce do situace, kdy se musí osobně angažovat při hledání alternativních řešení a případně vyčlenit své vlastní finanční prostředky na renovace a modernizaci stávajících budov.

Vyšší počáteční náklady, ale provozní úspory a lepší image společnosti

„Každé opatření směřující k udržitelnosti s sebou nese zvýšené náklady, které nakonec hradí nájemci. Ve svých rozpočtech s tím proto musí počítat. Na druhou stranu ušetří ve střednědobém a dlouhodobém horizontu na provozních nákladech a očekávají, že investice do udržitelných technologií a efektivních energetických řešení se v konečném důsledku promítnou do finančních úspor,“ říká Miroslav Kotek a dodává, že důležitou roli hrají také zákazníci těchto nájemců – velké nadnárodní firmy, které mají udržitelnost zakotvenou pevně ve svých strategiích. Pozornost k současným trendům navíc posiluje obraz značky nebo firmy v očích zákazníků a veřejnosti.

Fotovoltaika, tepelná čerpadla a dopravní dostupnost

Dle developerské společnosti Panattoni lze za účelem podpory udržitelnosti průmyslových nemovitostí realizovat celou škálu opatření. Na střechách budov instalují fotovoltaické elektrárny, které nejen poskytují energetickou nezávislost, ale také přispívají k obnovitelné energetice. Tepelná čerpadla jsou už prakticky standardem, jenž pomáhá minimalizovat ekologickou stopu a snižovat energetickou náročnost budov. Stěžejním nástrojem pro efektivní řízení budov je sofistikovaný systém BMS (Building Management System), který umožňuje optimalizaci energetické spotřeby a zajišťuje maximální pohodlí a bezpečnost pro uživatele. V neposlední řadě jejich projekty myslí na hospodaření s vodou, přičemž se implementují moderní technologie na snižování spotřeby a recyklaci odpadní vody.

„Prozkoumáváme i dopady na samotný areál a jeho širší okolí. Například sledujeme vliv na životní prostředí prostřednictvím monitoringu biodiverzity v okolí našich parků. Neméně důležité je i zázemí pro zaměstnance. Moderní kantýny a přátelské prostředí podporující jejich pohodu a efektivitu jsou součástí našich pracovních prostorů. Dbáme na dobrou dostupnost v rámci různých druhů dopravy, což nejen zvyšuje flexibilitu pracovních možností, ale také snižuje dopravní zatížení a naši ekologickou stopu,“ uvádí příklady Pavel Fojtík, Regional Sustainability Manager, Panattoni.

Současný idol průmyslových hal? Amazon v Panattoni Parku Kojetín

Jak moc jsou budovy „zelené“ hodnotí nezávislé organizace, instituce a certifikační systémy. V mnoha zemích se používá nejstarší a taky velmi přísný britský systém hodnocení BREEAM. Jeho nejvyšší možný stupeň – Outstanding (v překladu vynikající) – vyžaduje, jak už z názvu vyplývá, vynikající výsledky v mnoha kategoriích, včetně energetické účinnosti, materiálového využití, kvality vnitřního prostředí a dalších aspektů udržitelného stavebnictví. Takovým hodnocením se může chlubit zatím jen minimum budov. Před pár týdny se to podařilo robotickému centru Amazon v Panattoni Parku Kojetín. „Se svými 187 000 m2 plochy se tak stalo největší průmyslovou budovou v Česku s tímto ratingem. Budova není připojena na plyn. Z velké části spotřebu budovy pokrývá fotovoltaická elektrárna. Výrobu tepla a chladu zabezpečují tepelná čerpadla a dobrá regulace budovy pomocí BMS. Udržitelná byla i samotná výstavba, k dopravě panelů se využívala blízká železnice a došlo také k znovuvyužití většiny stavebního odpadu z původního brownfieldu,“ říká Pavel Fojtík.

Nevyhnutelný ESG reporting

Od ledna 2024 budou některé velké společnosti povinny pravidelně poskytovat informace o svém pokroku v naplňování svých cílů v rámci ESG, tedy v oblasti ochrany životního prostředí, korektnosti vztahů se zaměstnanci a odpovědnosti a etiky pracovních postupů. Tato povinnost se postupně rozšíří i na další firmy. Hnací silou poptávky po udržitelných řešeních jsou však spíše samotné firmy, které již v posledních letech integrovaly ESG cíle. Pro dosažení těchto cílů je oblast výroby a logistiky, jako klíčová součást dodavatelského řetězce, naprosto nezbytná.

zpět