Colliers logoColliers

Služby zastupování nájemců

Oddělení pronájmu kancelářských prostor

V oddělení zastupování nájemců poskytuje své služby náš tým odborníků v oblasti komerčních nemovitostí s dlouhou historií transakcí, znalostmi a zkušenostmi. Nabízejí své konzultační a poradenské služby, které pomáhají společnostem najít nové prostory nebo přejednat lepší podmínky ve stávajících prostorách.

Pomáháme našim klientům s těmito transakcemi:

Renegociace
Relokace
Konsolidace
Expanze
Nové nájmy kanceláří pro společnosti přícházející na český trh

84 zastupovaných
klientů

Vyjednané úspory
v milionech EUR

Sjednané transakce
na 103 000 m2

Proces vyjednání nájemních podmínek při zastupování nájemce

1
Úvodn íanalýza situace a porozumění potřebám a plánům klienta
2
Průzkum trhu a příprava širšího výběru potenciálních možností
3
Prohlídky prostor, sestavení užšího výběru možností
4
Vyjednávání podmínek s vybranými pronajímateli
5
Prezentace všech možností, spolu s jejich finanční analýzou
6
Rozhodnutí klienta setrvat v současných prostorách / přestěhovat se
7
Finální vyjednání podmínek s pronajímatelem
8
Vyjednání a podpis nájemních smluv / dodatků smluv

Proč si vybrat naše služby zastupování majitelů

Věříme, že jsme tím vhodným partnerem právě pro vás a dokážeme do hloubky porozumět vaší strategii tím, že pochopíme vaše potřeby a proměníme je ve skutečnost.

Věříme, že pro klienta dokážeme vytvořit maximální přidanou hodnotu.

 • Náš tým je stabilní a opírá se o dlouholeté zkušenosti svých členů
 • V porovnání s konkurencí máme v současné době menší počet exkluzivních instrukcí, což znamená, že máme větší kapacitu se plně věnovat svěřeným projektům
 • Nečekáme pasivně na představení od třetích stran, ale aktivně kontaktujeme společnosti sídlící v relevantní lokalitě, jimž v dohledné době vyprší nájemní smlouva
 • V rámci Colliers umíme nabídnout také dodatečné služby jako je Workplace consultancy, projektový management a služby Design & Build, což je naší strategickou výhodou. Dokážeme operativně vyřešit potřeby projektu v rámci technologií, ergonomie či designu. Naše výhoda spočívá v tom, že u projektů nabízených Colliers mají nájemci jistotu, že je efektivně provedeme celým procesem od A do Z.

Služby zastupování majitelů

Jsme připraveni maximalizovat potenciál vašeho projektu pomocí účinné strategie založené na porozumění obchodních cílů a potřeb klienta.

Tržní znalosti

 • Zprávy o trhu
 • Analýzy a porovnání
 • Aktivní vyhledávání potenciálních nájemců pomocí tržních dat a B2B nástrojů

Marketing

 • Bannery, propagace a představení projektu dalším agentům
 • Webové stránky Colliers a vyhledavač kancelářských prostor OfficeMap.cz
 • Další prvky marketingové strategie ušité na míru

Poradenství

 • Pravidelné schůzky s majitelem ohledně:
 • Nových potenciálních klientů
 • Výstupů marketingových kampaní
 • Vhodných navazujících strategií a postupů

Podpora

 • Prohlídky
 • Příprava Heads of Terms
 • Zpracování poptávek od třetích stran
 • Asistence v dalším průběhu procesu jako např. koordinace s technickými odděleními

Vyjednávání

 • Asistence s vyjednáváním obchodních podmínek a nájemní smlouvy s ohledem na zájmy majitele

Další služby pro pronajímatele

 • Týmy Colliers mohou poskytnout také následující služby:
 • Interiérové plánování a workplace consultancy
 • Služby Design & Build
 • Služby správy nemovitostí

Náš marketing

Náš přístup ke spolupráci s klienty je založen na jednoduchých zásadách. Nasloucháme jim, snažíme se pochopit jejich požadavky a do naší strategie začleňujeme ty nejvhodnější nástroje, zkušenosti a znalosti trhu.
Cílem je pronajmout vaši nemovitosti v co nejkratším možném čase za nejlepších podmínek kvalitním nájemcům. Základ naší strategie je postaven na následujících aktivitách:

 • Aktivní vyhledávání potenciálních nájemců prostřednictvím nástrojů jako jsou naše webové stránky, interní databáze nájemců či specifické B2B nástroje.
 • Náš internetový vyhledávač OfficeMap.cz je velmi efektivní nástroj, který nám umožňuje identifikovat potenciální poptávky z trhu. Generuje až 40 poptávek měsíčně.
 • Aktivní cílený marketing projektu potenciálním nájemcům, ať už se jedná o nové společnosti na trhu či společnosti, které se v rámci trhu přesouvají. Součástí strategie je i cold calling, mailingové kampaně a osobní prezentace potenciálním klientům.
 • Jsme v kontaktu se všemi aktivní agenty na trhu (mezinárodní realitní společnosti i lokální poradci a agenti) – na měsíční bázi distribuujeme elektronické materiály představující projekt, novinky z trhu a aktuality týkající se daných projektů a jejich obsazenosti.
 • Pořádáme agentské snídaně či jiné akce, abychom zvyšovali povědomí o propagovaných projektech
 • Na budovy umisťujeme bannery s našimi kontaktními údaji a logem
 • Dokážeme pomoci s aktualizací webových stránek či jejich designem
 • V případě potřeby navrhujeme tištěné materiály, brožury a letáky

Loga

Zastupovaní pronajímatelů - klienti

Zastupovaní nájemců - klienti

Naši klienti - brokerage