Colliers logoColliers

Zásady ochrany osobních údajů

Zjistěte, jak chráníme vaše informace online

PropertyMaps.cz vlastní a provozuje společnost Colliers International Property Consultants, Inc. ("CIPC"), dceřiná společnost Colliers International Group Inc. CIPC se zavazuje chránit vaše soukromí online. Věříme, že byste měli být obeznámeni, jak používáme jakékoli informace, které nám poskytnete, a dále, že byste měli mít právo rozhodovat o používání těchto informací. Pro účely evropského Obecného nařízení o ochraně osobních údajů působí společnost CIPC nebo jiná dceřiná společnost Colliers International Group Inc. jako správce osobních údajů poskytnutých v průběhu Vaší návštěvy webových stránek a interakce s PropertyMaps.cz.

Vyhodnocujeme naše zásady a postupy ochrany osobních údajů, abychom čas od času prováděli vylepšení a modifikace. Pokud dojde k podstatným změnám v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, bude na této stránce k dispozici revidovaná verze těchto zásad.

Při používání různých funkcí této webové stránky můžete společnosti CIPC, poskytovatelům služeb, nebo jiným společnostem, s nimiž se dostat do kontaktu při návštěvě našeho webu, příležitostně poskytovat osobní informace jako například vaše jméno, kontaktní informace nebo jiné informace o sobě (dále jen "osobní údaje"), díky kterým vás lze identifikovat. CIPC a tyto další subjekty mohou využívat tyto a další technické informace o vašem používání těchto webových stránek k přizpůsobení svých prezentací vašim potřebám, k usnadnění vašeho pohybu na této webové stránce nebo ke komunikaci s vámi (v souladu s platnou legislativou týkající se těchto sdělení). V případě, že by vaše osobní údaje měly být sdíleny s třetími stranami, nebudeme žádné z vašich osobních údajů poskytovat jiným společnostem ani osobám, které nejsou uvedeny výše (souhrnně "třetí strany"), aniž bychom vás na to v době sběru nebo přenosu údajů upozornili.

Následující text popisuje, jak používáme informace, které nám poskytnete.

 1. Jaké osobní údaje shromažďuje PropertyMaps.cz?
  PropertyMaps.cz shromažďuje informace z různých částí našeho webu několika způsoby. Během procesu on-line registrace může například PropertyMaps.cz požádat o vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo či název společnosti. Čím více osobních informací nám dobrovolně poskytnete, tím lépe vám pomůžeme s vašimi potřebami v oblasti nemovitostí.
 2. Co jsou to soubory cookie a jak je PropertyMaps.cz používá?
  Jako součást nabídky přizpůsobených a personalizovaných on-line služeb využívá PropertyMaps.cz k ukládání informací soubory cookie. Cookie je malý datový soubor, který je do vašeho prohlížeče odeslán z webového serveru a je uložen na pevném disku vašeho počítače. Soubory cookie umožňují PropertyMaps.cz poskytnout vám personalizovanější zkušenost při návštěvě našich stránek a kontaktovat vás, pokud budeme mít informace či nabídky, které vás zajímají.
  Soubory cookie ze stránek PropertyMaps.cz mohou být využívány pouze stránkami PropertyMaps.cz. Pokud se ve svém prohlížeči rozhodnete vypnout soubory cookie, stále budete mít přístup k většině obsahu na tomto webu. Upozorňujeme však, že pokud zakážete všechny soubory cookie pomocí prohlížeče, některé funkce webových stránek nemusí být k dispozici.
 3. Jak PropertyMaps.cz používá osobní informace?
  Jakýkoli subjekt společnosti Colliers, který jedná jako správce údajů, zpracuje vaše osobní údaje pouze v případech, pokud je to v oprávněném zájmu či v případě potřeby, a pouze s vaším souhlasem pro účely popsané níže.
  Hlavním cílem PropertyMaps.cz při shromažďování osobních informací je přizpůsobit procházení stránek vám, uživateli. To zahrnuje personalizované služby, interaktivní komunikaci a řadu dalších služeb, které jsou bezplatné. PropertyMaps.cz může provádět průzkum demografických údajů, zájmů a chování našich uživatelů na základě informací, které nám byly poskytnuty při registraci či byly získány z našich serverů a průzkumů. Děláme to proto, abychom lépe porozuměli a sloužili našim uživatelům. Tyto průzkumy jsou sestavovány a analyzovány na souhrnném základě. CIPC může sdílet souhrnné uživatelské údaje s inzerenty nebo obchodními partnery. Společnost CIPC však nikdy úmyslně neposkytne žádné osobní údaje jiným společnostem ani jednotlivcům, aniž by vás o tom nejprve informovala a podnikla veškeré přiměřené kroky k ochraně takových osobních údajů před pachateli podvodů či internetového pirátství.
 4. Kdo shromažďuje informace?
  Pokud jste na webu PropertyMaps.cz a jste požádáni o osobní informace, sdílíte tyto informace pouze s PropertyMaps.cz, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 5. Sdílí PropertyMaps.cz mé informace s třetími stranami?
  Čas od času vám může být nabídnuta možnost obdržet materiály nebo speciální nabídky od třetích stran. Pokud se rozhodnete přijímat informace od těchto třetích stran, PropertyMaps.cz s nimi bude sdílet vaši e-mailovou adresu.
  Zdůrazňujeme, že CIPC může čas od času sdílet vaše osobní údaje s některými dalšími dceřinými nebo sesterskými společnostmi Colliers International Group Inc. včetně subjektů, které se nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen "EHP"), a které neposkytují podobnou nebo odpovídající úroveň ochrany poskytované zeměmi v EHP. Poskytnutím osobních údajů na stránkách PropertyMaps.cz udělujete souhlas s poskytováním těchto údajů výše zmíněným subjektům a dalším příjemcům mimo země EHP popsaným v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 6. Jaké jsou mé volby týkající se shromažďování, používání a distribuce mých údajů?
  PropertyMaps.cz vám může čas od času zasílat sdělení týkající se našich služeb. Pokud jste navíc při registraci uvedli, že máte zájem o zasílání nabídek nebo informací z PropertyMaps.cz, můžeme vám občas zaslat sdělení o službách, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. Tato sdělení vám budou chodit pouze od PropertyMaps.cz (případně zprostředkovatelů, kteří na základě dohody o mlčenlivosti a ochraně údajů jednají jménem PropertyMaps.cz). Údaje ve svém účtu na PropertyMaps.cz můžete kdykoli upravit tak, aby vám tyto nabídky a informace již zasílány nebyly. Jak již bylo zmíněno výše, v nastavení svého internetového prohlížeče můžete přijmout všechny soubory cookie, nastavit případná upozornění, či všechny soubory cookie odmítnout. Pokud se však rozhodnete všechny soubory cookie odmítnout, nebudete se moci přihlásit do systému.
 7. Jak chrání PropertyMaps.cz mé osobní a obchodní informace?
  Nezveřejňování vašich osobních údajů je pro nás nesmírně důležité. Stejně jako v případě všech informací, PropertyMaps.cz nikdy nepronajímá ani neprodává vaše osobní a obchodní údaje třetím stranám bez vašeho výslovného svolení.
 8. Jaká bezpečnostní opatření jsou zavedena k předejití ztrát, zneužití nebo změny mých informací?
  Informace o profilu na PropertyMaps.cz jsou přístupné pouze skrz soubory cookie ve vašem počítači, přístup k těmto informacím by tedy měl náležet pouze vám. Doporučujeme se po každé návštěvě stránek z vašeho účtu na PropertyMaps.cz odhlásit a zavřít prohlížeč. V případě, že pracujete na sdíleném počítači na místech jako např. veřejná knihovna či internetová kavárna, vám toto opatření pomůže zajistit, že k vašim údajům či korespondenci nebude mít přístup nikdo nepovolaný.
  CIPC, Colliers International a jejich členové mají mezinárodní stránky a uživatele po celém světě. Když zadáte osobní údaje na PropertyMaps.cz, mohou být tyto informace odeslány elektronicky na servery mimo zemi nebo jurisdikci, kde jste informace původně zadali. Kromě toho mohou být tyto informace použity, uloženy a zpracovány mimo zemi, kde jste tyto informace zadali. Kdykoli PropertyMaps.cz zpracovává osobní údaje, bez ohledu na to, kde k tomu dojde, podniká PropertyMaps.cz kroky v souladu s obecně přijatelnými průmyslovými standardy včetně technických, administrativních a fyzických záruk, na ochranu osobních informací, které nám byly předloženy, před ztrátou, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami a poškozením. Tak zajistíme, že s vašimi osobními údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s příslušnou smlouvou o používání a těmito zásadami ochrany osobních údajů. PropertyMaps.cz si ponechá veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu s příslušnými zákonnými lhůtami či případně tak dlouho, dokud je požadováno uchovávání těchto údajů pro účel, pro který jsou používány, a dokud neuplyne promlčecí lhůta pro případné právní nároky.
 9. Co jiného bych měl vědět o svém soukromí?
  Mějte, prosím, na paměti, že kdykoli zveřejníte osobní informace online – například na forech, v e-mailu či na chatovacích serverech – mohou být tyto informace shromažďovány a využívány jinými uživateli. Stručně řečeno, pokud zveřejníte osobní informace, které jsou přístupné veřejnosti, můžete obdržet nevyžádané zprávy od jiných stran.
  MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE ŽÁDNÝ PŘENOS ÚDAJŮ NA INTERNETU NEMŮŽE ZARUČIT 100% BEZPEČNOST. NAVZDORY TOMU, ŽE SE SNAŽÍME CHRÁNIT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, NEMOHOU PROPERTYMAPS.CZ, CIPC nebo COLLIERS INTERNATIONAL ZARUČIT BEZPEČNOST JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ, KTERÉ S NÁMI SDÍLITE A ČINÍTE TAK NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. JAKMILE OBDRŽÍME VAŠE DATA, DĚLÁME VŠECHNO PROTO, ABYCHOM ZAJISTILI JEJICH BEZPEČÍ V NAŠICH SYSTÉMECH.
  Jednotlivcům v Evropě náleží určitá práva na údaje, která mohou být předmětem omezení. Ta mohou zahrnovat právo: (i) požadovat přístup k osobním údajům a jejich opravu nebo vymazání; ii) vyžádat omezení zpracování nebo vznést námitky proti zpracování osobních údajů; a (iii) přenositelnost dat.
  Pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, zašlete nám svou žádost e-mailem na adresu: prague@colliers.cz . Máte také právo podat stížnost na zpracování vašich osobních údajů k jednomu či více příslušným regulačním orgánům.
 10. Další informace
  Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení, kontaktujte nás, prosím, na adrese prague@colliers.cz.